вторник, 10 сентября 2013 г.

Հայոց լեզվից տեստի հարցերը- Erməni dilindən test sualları

       Հայոց լեզվից տեստի հարցերը-  Erməni dilindən test sualları

I. Aşağıdakı sözlərin tərcüməsini yazın.(10)                                                                   1. դաշտ............................ 2.  անտառ ...................  3. ցուրտ .................             4. ձմեռ .......................       5. ճանաբարհ .....................
II. Cümlələri  tərcümə edin. (10)
1.     Ես չգիտեմ, թե որտեղ եմ դրել քո բառարանը:
2.     Երեկ նա ինձ պատմեց իր ճանապարհորդության (səyahət)մասին:
3.     Նա շատ է սիրում մեզ հետ խոսել իր երեխաների մասին:
4.     Նրանք միշտ դասերը պատրաստում են մեր տանը:
5.     Մենք սովորում ենք համալսարանում. մեզնից գոհ են մեր դասախոսները. մեզանով հպարտանում է ֆակուլտետը:
6.     Ես ամռանը եղա Վանաձորոում:
7.     Երբ մենք հանգստանում էինք Սոչիում, ես հաճախ էի լողանում ծովում:
8.     Ես ինքս կպատասխանեմ նրա նամակին:
9.     Դու ինքդ պիտի խոսես նրա հետ:
10.  Մենք ինքներս կստորագրենք դիմումի տակ:
III. Feli indiki və keçmiş zamanda şəxslərə görə təsrifləndirin (10)                                                                                     գնալ (qnal-getmək)          indiki zamanda
                           Təkdə                                  cəmdə
1. Ես գնում եմ:                                           
2.
3.
                                          Keçmiş zamanda
1. Ես գնացի:
2.
3.

IV. Cümlələri indiki  zamana çevirib yazın. (10)                                                          1. Արմինեն Հիվանդացել էր։:                                                               ......................................................................................                                                                          2. Մայրիկը   ժպտաց։
.     ..........................................................................................                                                    
3. Սուսաննա Հիվանդ  քույրիկին  մենակ չթողեց։:                                 ...........................................................................................                                            4 Էրբ  Սու սաննան  հասավ  դըպրոց,  մտավ  իրենց  դասարանը:  ...........................................................................................                                             5. Այդ  ժամանակ  Սուսաննան  վազելով  մոտեցավ
ուսուցչուհուն  ե   նրան  տվեց  վարդերի  փունջը:                                           ........... .................................. ........................................
V. Tərcümə edin .(10)

 Ք ՈՒ Յ Ր Ե Ր Ը                                                                                                Արմինեն Հիվանդացել էր։                                                                                      Մայրիկը  փոքրիկ  Սուսաննային  խնդրեցոր նայի Հիվանդ                           քույրիկին,   մինչև ինքր վերադառնա դեղատնից»                                                    Կնայեմ, մայրիկ  քանդու գնա, ասաց Սուսաննան։
Քիչ   Հետո   մայրիկը   վերադարձավ։
Հը՜, ինչպես Է   Հիվանդրփոքրիկ   ՀիվանդապաՀ՛ , Հարցրեց   մայրիկը։
Շատ լավ Է, մայրիկ, -  աշխուժացավ Սուսաննան,–Հենց   որ   դու   գնացիր,   ես   մենակ   վախենում Էիարթնաց­-րի   քույրիկին։     Ես   նրան   խնձոր   տվեցի,     չկերավ։     Ստիպ-ված  ես   կերա։   Այնպես   որ   Հիմա   շատ   լավ   Է   զգումտես,ինքն   Էլ   Է   ծիծաղում։   Մայրիկը   ժպտաց։
Նա գոՀ Էր փոքրիկ աղջկանից։ Ջէ՞ որ նա սովորականի  նման  մայրիկի ետևից  (չ)թնկ-թնկաց*  ու  Հիվանդ  քույրի կին  մենակ չթողեց։


I. Aşağıdakıları düzgün söz sırası ilə yazın.(10)

1 անտառ  ծածկվեցին  Դաշտ ու ձյունով                     ………………………………......................................................                                                                                       2.  Բնակվում Ես հարկում երրորդ եմ                         ............................................................. .....................................................                                                                                      3. եմ: քործարանում  աշխատում  Ես                      ............................................................. .............................................................                                                                        4. Այս հետաքրքիր  գիրքը է                                ............................................................ ..............................................................                                                                       5. առաջարկեց նստել մեզ Նա :                                    ............................................................ ..............................................................

II. Aşağıdakı sözləri cəmdə yazın. (10)

1.այծ ......................................    .          6.կին  ........................................                                       2. սենյակ ......................................       7.հավ......................................                                               3. բնակարան...................................... 8.Մարդ,...................................                                                    4. ժամանակ.......................................  9 մատիտ.................................                                                      5. երկիր............................................... 10.անուն....................................
III. Feli indiki və keçmiş zamanda şəxslərə görə təsrifləndirin (10)                                                                                     գնալ (qnal-getmək)          indiki zamanda
                           Təkdə                                  cəmdə
1. Ես գրում եմ:                                           
2.
3.
                                          Keçmiş zamanda
1. Ես գնացի:
2.
3.
IV. Tərkibində sifət olan cümlələri tərcümə edin:
1. Անահիտը խելոք և աշխատասեր աղջիկ է:                                        ..............................................................................................                                                                               2. Երկինքը պարզ է:                                         ..............................................................................................                                                                                                                         3. Գիշերային պարզ երկնքում փայլում են պայծառ աստղերը:    ..............................................................................................                                                               4. Աշնանային խաղաղ երեկո էր:                               ..............................................................................................                                                                                                 5.  Նա շատ գեղեցիկ է խոսում ։            ..............................................................................................

V. Mətni tərcümə edin. (10) 

ԵՐԿՈՒ ԱՅԾ
Երկու կամակոր՛ այծ դեմ ու դեմ եկան մի նեղ գերանի վրա, որը կամուրջ2 Էր ձգված մի իւ որ գետակի վրայով:
Երկուսը միասին չէին կարող անցնել այդ նեղ կամուրջով* պետք է նրանցից մեկը ետ գնար և մյուսին ճանապարհ տար։
Դու  ետ  գնա,   որ  ես  անց  կենա  ասաց  մեկը։
Ինչու  դու  ետ  չես քաշվումքան թե ինձ ես  առա
ջարկում, -   պատասխանեց  մյուսը:
՝Քեզ ասում եմ ետ քաշվիր, առաջ ես եմ րարձրացել կամրջի վրա։
Ներողություն  կանես։    Գիտե՞ս  ում  Հետ ես  իոսում:
Այծերր  ճակատ - ճակատի զարկեցին3; իրար գլուխ պատռեցին, և վերջը  երկուսն էլ կամրջից  սայթաքեցին, ջուրն ընկան:

I. Aşağıdakıları düzgün söz sırası ilə yazın.(10)

1. Այս կարդացել դեռ գիրքը չեմ:
   ...............................................................................
2. Նրանք են այս պարապում գրքով:
 ..............................................................................     
3. Այդ ինձ դուր նկարը է գալիս: .................................................................................
4. Ես գիրք  այդքան  չունեմ:    ………………………………………………………………                                   5.  վերջացրին գարնանային Կոլտնտեսականները  աշխատանքները::                          ........................................................................
II.   Düzgün olan versiyanı seçin. (10)

1. Ամեն տեղ բարի ............... կան:                                                                                                  a) Կարևոր     b) մարդիկ   c) արոտավայր  d) աշակերտ                                                           2. Բոլոր աշակերտները նոր .................. ունեն:                                                 a)  գիրքը   b) սենյակները    c)դասագրքեր   d) նամակներ                             3. Բանվորը ի՛նչ է անում :                                                                                           a) գիրք է կարդում: b) Թարգմանáõմ է  c) պարապում է  d)աշխատւմ է                                                                                                      4. Մեր ....................գտնվում է մի գեղեցիկ նորակառույց շենքում:                       a) բնակարանը  b) քաղաքի c) ապրում եմ d)  կարդում                                               5. Սուրենը .......................... (ավելի) ուժեղ է:                                                             a) Ռուբենից  b) աշխատել c) ապրում է d) ՌուբենIII. Feli indiki və keçmiş zamanda şəxslərə görə təsrifləndirin (10)                                                                                     երգել (mahnı oxumaq)          indiki zamanda
                           Təkdə                                  cəmdə
1. Ես երգում եմ:                                           
2.
3.
                                          Keçmiş zamanda
               Տվել –vermək (համերգ տալ –konsert vermək) 
                           Təkdə                                  cəmdə

1. Ես տվեցի:                                              
2.
3.

IV. ։ Boş yerləri  felinin  zaman formaları ilə doldurun.(10)1.Ես նամակ  _ _ _ _ _ _ _ _ գրում :                                                                                              2. Երեկ ես ...............հայերեն բացատրական բառարան: (գնել)                                                                                       3. Նա ձմեռային արձակուրդներն …………….գյուղում:(անցկացրել)                                                                          4. Լեռնային կլիման առողջարար …... ինձ համար: (լինէլ)                                                                                          5. Ես քսան տարեկան ........, իսկ դու՝ քսաներկու: (լինէլ)

V. Mətni tərcümə et։ (10)
Թեվավոր  բարեկամների  համար
Դաշտ ու անտառ  ծածկվեցին  ձյունով:
Ծիտը  շատ  ման  եկավ, բայց  կեր  չգտավ:
Արամը  տեսավ  ծիտիկին:  Նա  ծիտիկի  համար  մի  փոքրիկ  սեղան  շինեց,  սեղանը  վախեց  ծարի  ճյուղից:  Հետո  հացը  փշրեց  սեղանի  վրա  և  ասաց.
 - Արի, իմ  փոքրիկ  բարեկամ:  Նա քեզ  համար  սեղան  պատրաստեցի:  Կանչիր  քո  թևավոր  ընկերներին:  Թող  նրանք  էլ  կտցեն  հացի  փշրանքը:I. Aşağıdakı cümlələrdə felləri düzgün zamanda yazın.(10)
1. Ես բանվոր եմ և աշխատում .......... գործարանում:
2. Ես ապրում .......... քաղաքում, իսկ դու ապրում ես գյուղում
3. Մեր բանակը հերոսաբար (կռվել)......................թշնամիների դեմ:                                                                   
4. Նա ապրում է այնտեղ, որտեղ դու ես ..............  (ապրել)    5. Նա ինձ համար ................................ այն նամակը, որն ստացել էր իր եղբորից:  (կարդալ)


II. Felləri keçmiş bitmiş zamanda şəxslərə uyğun yazın:(10)
գնալ   -getmək feli       Təkdə                  տեսնել –görmək feli
I. Ես գնացի                                                    I. Ես   տեսա                                                                                            II.                                                                     II.
III.                                                                   III.      
                                         Cəmdə
I.  Մենք .................                                    I. Մենք .................
II.                                                               II.                                                                         III.                                                             III.      
                                                                
III. Cümlələri indiki  zamana çevirib yazın.     (10)                                                         
1. Երեխաները բակում զրույց էին անում:
......................................................................................                                                                          2. ես ոչինչ՛..... ես լավ կարդալ գիտեմ,֊ պատասխանեց Լուսիկր։ ............................................................................................                   
3. Լուսիկը ցատկեց առվի վրայով և երգելով արագ վազեց դեպի տուն։ ...........................................................................................                                            4. Երեխաները ֆուտբոլ շատ եին սիրում:                           ...........................................................................................                                             5. Նա սկսում էր  ոտքերը ճոճել:                                        ................................................. ........................................


IV.  İsimləri hallandırın.(10)                                                                                         1.A.h.     Ուղղ.ական      սեղան                գիրք            օրեր                                                                                                                     2.Y.h.     Սեռ.ական                                                                                                                                      3.Yn.h.   Տր.ական                                                                                                                                       4.T.h.     Հայ.ցական                                                                                                                                      5.Çıx.h.  Բաց.առական                                                                                                                                     6.Birg.h. Գործ.իական                                                                                                                                    7.Yer.h.   Ներ.գոյական
V.               Mətni tərcümə edin. (10)
Յուրի Գագարինի նամակը փոքրիկներին
Սիրելի  փոքրիկներ, շնորհավորում  եմ, դուք  արդեն  դպրոցականներ եք:  Դուք  դպրոցում  ոչ  միայն  գրել-կարդալ  կսովորեք,  այլև  կապրեք  կոլեկտիվի  մեջ, ձեր  դասարանցիների  հետ  ընկերություն  կանեք, բարեկամներ  կդառնաք: 1961 թվականի  ապրիլի  12-ին  ես «Վոստոկ»  արբանյակի  մեջ  մենակ  էի:  Բայց  ինձ  հետ  էին  բոլորը:  Չէ  որ  այդ  արբանյակը  մեկը  չեր  պատրաստել,  չէ  որ  իմ  թռիչքի  հաջողությամբ  հետաքրքրկում  էին  բոլորը:  Եվ  այնտեղ  տիեզերքում,  ես  ինձ  մենակ  չեի  զգում, ես գիտեի, որ  ինձ  հետ  է  իմ  երկրի  ամբողջ  ժողովուրղը:
Իմ  փոքրիկ  բարեկամ, սիրիր  քո  դասարանցիներին  և  հաստստ  իմացիր,  որ  որևէ  դժվարության  հանդիպելիս  քեզ  կօգնի  ամբողջ  դասարանը:

I. Aşağıdakıları düzgün söz sırası ilə yazın.(10)

1. Մի գրագետին1  անգրագետ ասում Է.՛
-Իմ  նամակ գրիր կողմից Հայրիկիս։
...............................................................................
2. Իմ  ինձանից բացի ձեռագիրը
ոչ   ոք  չի  կարդալ։ կարող
..............................................................................     
3. լալիս Էմման էր։  միշտ                         .................................................................................
4. նրան տետր ու մատիտ էր տալիս: Շարա պապին                         ………………………………………………………………
5.  լորիկը տուն Ոսկանը տարավ։                          ........................................................................
II. գրել feliնի  indiki və keçmiş davamedici zamanlarda şəxslərə görə təsrifləndirin.
1. İndiki zamanda  təkdə                                     cəmdə
   I. Ես գրում եմ                                                  I. Մենք .................                                                                                                                                       I  II.                                                            II.
    III.                                                           III.      
     2.   Keçmiş davamedici zamanda
         I.                                                                    I. Մենք .................
        II.                                                            II.                                                                                               I    III.                                                           III.      
        3. Keçmiş bitmiş zamanda                                                                                                                                   I   I.                                                                    I. Մենք .................
   II.                                                            II.                                                                         III.                                                           III.      
III.   İsimləri hallandırın.(10)                                                                                         1.A.h.     Ուղղ.ական       դասարան             փողոց            սենյակ                                                                                                                     2.Y.h.     Սեռ.ական                                                                                                                                      3.Yn.h.   Տր.ական                                                                                                                                       4.T.h.     Հայ.ցական                                                                                                                                      5.Çıx.h.  Բաց.առական                                                                                                                                     6.Birg.h. Գործ.իական                                                                                                                                    7.Yer.h.   Ներ.գոյական
IV. ։ Düzgün variantı seçin (10)                                                                                    1. նկարել   felinin tərcüməsini seçin:                                                                           a) aparmaq  b) etmək  c) şəkil çəkmək   d) hazırlamaq
2. կարապ   sözünün tərcüməsini seçin:
a) alma b)armud  c)su sonası  d) gavalı    
3. մենակ - sözünün tərcüməsini seçin:
a) artıq b) tək  c) ikisi  d) məktub d) bənövşə
4.  կարմիր  sözünün tərcüməsini seçin:
a)qırmızı    b) bildirçin c) quş  d) ov
5.  սա  sözünün tərcüməsini seçin:
a) bu    b) saxlamaq c) quş  d) ov
V. Mətni tərcümə edin. (10)  
                                          Մարտի ՈՒթին
Փողոցով  անցնում  էր  մի   փոքրիկ  աղջիկ։   կա մի ձեռքին   բռնել էր   պայուսակը ,    իսկ   մյուս   ձե ռ քին՝    գեղեցիկ  կարմիր  վարդերի մի փունջԵթե Աուսաննան Հասավ դբրոց, զգուշությամբ   բարձրացավ    եռորդ հարկ և   մտավ իրենց դասարանը:.
Աձա  և  Հնչեց  զանգը*:   ներս   մտավ  ուսուցչուհին։
  Բարև՝,   երեխաներ, ասաց   նա։
  Բարեվ,~– սլատասիւանեցին աշակերտները, բ.այց սո-վորականի   նման  չնստեցին  իրենց  տեղերը։
  ՇնորՀավոր   Ձ՛եր   տոնը, ասացին  բոլոր   երեխաները միասին։   
  Աբրեք, բալիկներըս, շնորհակալություն, նստեց՜եք:                        Այդ ժամանակ Սուսաննան վազելով մոտեցավ ուսուց չուհին և   նրան  տվեց  վարգերի   փունջը։


I. Aşağıdakıları düzgün söz sırası ilə yazın.(10)

1.  Մի Է.  գրագետին1 անգրագետ  ասում ՛
-Իմ գրիր  կողմից նամակ Հայրիկիս։ ...............................................................................
2. անունը Շան Շեկլիկ է :                               ..............................................................................     
3. կատու Էմիլը մի էլ ունի։                        .................................................................................
4. անունն Նրա էլ Շեկլիկ է։:                             ………………………………………………………………
5. ուտում, միասին միասին Շեկլիկն ու Մուշիկը էլ խաղում։
........................................................................

II. Aşağıdakı sözləri cəmdə yazın. (10)

1.Կատու......................................    .     6.կին  ........................................                                     2. նկար............................................      7. հավ......................................                                        3. քաղաք.......................................         8.Մարդ,...................................                                      4. դասագիրք.......................................  9. ձուկ................................                                            5. երկիր.................................................10.անուն....................................
 III.   İsimləri hallandırın.(10)                                                                                         1.A.h.     Ուղղ.ական       դասարան             փողոց            սենյակ                                                                                                                     2.Y.h.     Սեռ.ական                                                                                                                                      3.Yn.h.   Տր.ական                                                                                                                                       4.T.h.     Հայ.ցական                                                                                                                                      5.Çıx.h.  Բաց.առական                                                                                                                                     6.Birg.h. Գործ.իական                                                                                                                                    7.Yer.h.   Ներ.գոյական
IV. ։ Buraxılmış əvəzlikləri qoyun (10)                                                                                    
1................գնում է տուն:    2.  .............սովորում ենք հայերեն:                         3.  ...........տեսա  4.     ............գոհ ենք մնացել: 5.  ...............հպարտաանում են.......6.    ............7. .......մի բան չասեց:  8. ..........միասին սովորու ենք:            9.  ..........ընկերը ուզում է սովորել հայերեն:  10. ............ուսուցիչը Հուսեյինն է: 
  
V. Mətni tərcümə edin. (10)
Իմ հայրենի քաղաքը    Mənim doğma şəhərim                                                                Ես ծնվել եւ ապրում եմ Երեւանում: Երեւանը գտնվում է մեր հայրենիքի հարավում: Նա արդյունաբերական քաղաք է եւ ունի մի շարք ֆաբրիկաներ եւ գործարաններ: Երեւանն ունի ավելի քան 600000 բնակիչ: Գլխավոր փողոցները լայն են, ուղիղ եւ ասֆալտապատ: Այդ փողոցներով երթեւեկում են ավտոմոբիլներ, տրոլեյբուսներ եւ տրամվայներ: Վերջին տարիներին քաղաքում կառուցվել են բազմաթիվ գեղեցիկ շենքեր: Երեւանում կան մի քանի թատրոններ, բազմաթիվ կինոթատրոններ, մի քանի թանգարան, շատ գրադարաններ, ակումբներ, դեղատներ եւ հիվանդանոցներ: Քաղաքի կենտրոնում է գտնվում Լենինի հրապարակը, ուր վեր է բարձրանում Լենինի արձանր:


I. Mətni keçmiş zamana çevirib yazın.     (10)                                  Հաալսարան  Universitet                                                                                      Ես սովորում եմ Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում եւ ուսումնասիրում եմ մի քանի լեզուներ: Բացի լեզուներից մենք անցնում ենք նաեւ այլ առարկաներ: Օրական ունենում ենք երեք դասախոսություն, որոնք տեւ ում են մոտ վեց ժամ: Ես կանոնովոր հաճախում եմ դասախոսություններին, որոնք անցնում են հետաքրքիր: Առաջին կիսամյակը տեւում է մինչեւ հունվար: Հունվարին հանձնում ենք քննությունները եւ ստուգարքները: Հետո սկսվում են ձմեռային արձակուրդները:
II.   İsimləri hallandırın.(10)                                                                                         1.A.h.     Ուղղ.ական       դասարան             փողոց            սենյակ                                                                                                                     2.Y.h.     Սեռ.ական                                                                                                                                      3.Yn.h.   Տր.ական                                                                                                                                       4.T.h.     Հայ.ցական                                                                                                                                      5.Çıx.h.  Բաց.առական                                                                                                                                     6.Birg.h. Գործ.իական                                                                                                                                    7.Yer.h.   Ներ.գոյական
 III. Mətni keçmiş zamana çevirin
ՎԱՏ ՁԵՌԱԳԻՐԸ
Մի անգրագետ գրագետին1 ասում Է.՛ -Իմ կողմից նամակ գրիր Հայրիկիս։  -Երբ գրագետ ը  իմանում Է,  որ նրա  Հայրը ապրում է   հեռավոր գյուղում , ասում Է՛.   -Ես քո նամակը չեմ կարող գրել,  ոտքս ցավում Է։   Ես այդքան հեռու տեղ չեմ կարող գնալ։                     Բ՝այց չէ՞ որ ես քեզ գյուղ չեմ ուղարկում ,զարմացած  ասում Է անգրագետ ը։                                                                                                                       -Իսկ քո Հայրը  կկանչի։  Իմ ձեռագիրը ինձանից բացի ոչ   ոք  չի կարող  կարդալ։
IV. Düzgün olan versiyanı seçin. (10)
1. Ամեն տեղ բարի ............... կան:                                                                                                  a) Կարևոր     b) մարդիկ   c) արոտավայր  d) աշակերտ                                                           2. Բոլոր աշակերտները նոր .................. ունեն:                                           a)  գիրքը   b) սենյակները    c)դասագրքեր   d) նամակներ                             3. Բանվորը ի՛նչ է անւմ :                                                                                           a) գիրք է կարդում: b) Թարգմանáõմ է  c) պարապում է  d)աշխատւմ է                                                                                                      4. Մեր ....................գտնվում է մի գեղեցիկ նորակառույց շենքում:          a) բնակարանը  b) քաղաքի c) ապրում եմ d)  կարդում                                               5. Սուրենը .......................... (ավելի) ուժեղ է:                                              a) Ռուբենից  b) աշխատել c) ապրում է d) Ռուբեն

V. Tərcümə edin.                                                                                                 
 Գետակի վրա կամուրջի տեղ մ ի նեղ գերան էր  գրված :
                          Մի անգամ երկու կամակոր այծ իրար հանդիպե­ցին այդ կամրջի                                                                                                                                                                                                                                                   
             վրա։  Երկուսը մեկ անգամից չէին կարող անցնել, այգ նեղ կամրջով,                                                                                                      
                           նրանցից մեկը պետք է ետ կանգներ և մյուսին ճանապարհ տար։
                                  Դու ետ գնա, թող ես անցնեմ,— ասաց մեկը։
                                 Ւնչու դու ետ էես քաշվում, այլ ինձ ես առաջարկում,                              
                                      պատասխանեց  մյուսը։
   Քեղ ասում եմ հետ քաշվիր, առաջինը ես եմ բարձրացել                                                                                                                                     կամուրջը։

Xarici Dillər kafedrasının ........2013 tarixli iclasının ...... saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.


I. Düzgün  sözləri seçin:                                                                                           1. Ես քեզ գյուղ________ուղարկում :                                                                           a)չի   b) մտնւմ c) չեմ  d) մոտ
2. նրա  Հայրը  __________հեռավոր գյուղում :                                                   a) աղվեսը  b) ապրում է  c) Վոսկանը  d) սահնակ                                            3. Աղվեսը ...............մոտենում է նրան։                                                                a) անաղմուկ  b) մտնւմ  c) խաղում  d) տեսնում է
4. Նա պահ է .......... խոտերում։                                                                             a) խաղում է  b)մտնւմ  c) տեսնում  d) աղվեսը
5. Իմ ձեռագիրը ինձանից ________ ոչ   ոք  չի կարող  կարդալ։
a) հեռու b) նապաստակը c) բացի   d) մոտ

II. Aşağıdakı cümlələri tərcümə edin. (10)                                                                  1. Mən buradayam.    2. Bakı çox istidir.   3. Biz səhər-səhər getdik.          4.O yolu bizə göstərdi.   5. Biz sinifimizdə ermənicə danışırıq.  6.Sən orada kimi gördün?  7.Sən  bu gün nə öyrəndin?  8. Kitabı kimə verdin? 9. Biz bu gün dərsə hazırıq.   10.  Biz bu gün yeni sözlər öyrəndik.


 III.   İsimləri hallandırın.(10)                                                                                         1.A.h.     Ուղղ.ական       դասարան             փողոց            սենյակ                                                                                                                     2.Y.h.     Սեռ.ական                                                                                                                                      3.Yn.h.   Տր.ական                                                                                                                                       4.T.h.     Հայ.ցական                                                                                                                                      5.Çıx.h.  Բաց.առական                                                                                                                                     6.Birg.h. Գործ.իական                                                                                                                                    7.Yer.h.   Ներ.գոյական

IV. ։ Düzgün variantı seçin (10)                                                                                    1. Տանում է   felinin tərcüməsini seçin:                                                                    a) aparır  b) edirdi  c) hazırlayırdım   d) hazırlayır
2. խնծոր  sözünün tərcüməsini seçin:
a) alma b)armud  c)moruq  d) gavalı    
3. մանուշակ - sözünün tərcüməsini seçin:
a) artıq b) tək  c) ikisi  d) məktub d) bənövşə
4. որս  sözünün tərcüməsini seçin:
a)zəmi    b) bildirçin c) quş  d) ov
5. պահել  sözünün tərcüməsini seçin:
a)zəmi    b) saxlamaq c) quş  d) ov

V. Aşağıdakı mətni tərcümə et։ (10)
 Իմ սենյակը
Իմ սենյակը մեծ է, լուսավոր եւ հարմարավետ. ունի մի դուռ եւ երկու լուսամուտ: Լուսամուտների գոգերին դրված են ծաղիկներ: Իմ սենյակի պատերը կանաչ են, առաստաղը սպիտակ է, իսկ հատակը՝ կարմիր: Ձախ կողմում դրված է գրասեղանը, իսկ աջ կողմում՝ մահճակալը: Պատերի տակ աթոռներն են շարված: Վերեւում կախվում է էլեկտրական լամպը:


Tərtib edən:                                                           H.H.Əsgərov