воскресенье, 14 сентября 2014 г.

Syllabus for the 1-st year students-armenian language                                                        Approved by the meeting dated September ___, 2014.
                                                  Minutes N- ___ of the chair of  Foreign Languages
                                      Associate prof. S. Nuriyev ___________________
                                      
                      Azərbaycan Dillər Universiteti
                         AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES
                         Ադրբեջանի Օտար Լեզուների Համալոարան

                        Fakültə ֆակուլտետ School – Regional Studies and International Relations
                       Kafedra Chair    - Xarici dillər Foreign Languages  Օտար Լեզուներ
                      
                        Fənn Subject- Erməni dili Armenian  Հայոց լեզու 
                           COURSE SYLLABUS: Caucausian Studies(Semester 1) –Winter  2014

 Müəllim Instructor դասադու –Hüseyn Əsgərov -  Հուսեյն Ասկերով
  Class Time:  Monday,   Wednesday, Friday

Total hours: 90 hrs          I Կուրս Kurs

 Mobile –    +994706691436
 E-mail address:  ; hussein.askerov@mail.ru
Internet website: www.english-lectures.blogspot.com 

  Course Materials (required):                                                     1.Վարդանյան "Հայոց  լեզու"  Դասագիրք  Երեվան

2.“Armyanskiy yazik” Uchebnik dlya studentov vuzov –Erevan 2004


Weeks
Dates
Classes
       hrs
              Description
 Notes
I
15.09.14
1        2
Առաջին դաս-Հայերենի այբուբենը Աաի,Ու, ձայնավորները, Դդ,Զզ,Կկ,Լլ,Մմ,Նն,Սս, Տտ բաղաձայնները , Մեծատառ և փոքրատառ,Օժանդակ բայը եմ, ես,


17.09
2        2
Հհ,Ղղ,Ռռ,Քք բաղաձայնները: Ցուցական դերանուններ: այս, այդ, այն: Ստացական հոլովումը –ի, Անձնական դերանուններ:


19.09
3        2
Կիման ու Արան Ցուցական դերանուններ: այս, այդ, այն:Թվական անուն

II
22.09
4        2
Ո,Օ,Վ,Բ,Ժ,Չչ բաղաձայնները: Հարցական Դերանուններ Շուշիկ


24.09
5        2
Ի՞նչ, ո՞վ հարցական տերանունները: Ժամը քանի՞սն  է: էջ 36


26.09
6       2
Գգ,Ցց,Ծծ,Ջջ  բաղաձայնները:Տառերը:  էջ 53  Ստացական հոլովումը –ան(տուն-տան)Արտուտիկ

III
29.09
7       2
Պ դառը. Գալ, տալ բայերը(Նէրկա ժամանակ) Արան ու Շարան


1.10
8       2
Էէ տառը. Լալկան Էմման


3.10
9       2
Ըը տառը. Պարսամի Կարապը. Էջ 25 Բաղնիսում մարդ կա՞:

IV
6.10
10      2
Բայի ժամանակները. Շունն ու կատուն


8.10
11      2
Տառեր:Խխ,Ձձ: Ստացական (yiyəlik əvəzlikləri)տերանուններ:(իմ, քո,նրա,մեր, ձեր,նրանց) Ստացական հոլովումը –oջ(քույր-քրոջ),-որ(հայր-հոր)  


10.10
12      2
Հհ  անցյալ ժամանակ Երկու ընկեր

V
13.10
13      2
Հինգերորդ դաս  էջ 77


15.10
14      2
Յյ տառը. Յուրիկը պայուսակը


17.10
15      2
Կայարան . անցյալ ժամանակ

VI
20.10
16      2
Վվ տառը. Վարպետ Վասակը.


13.10
17      2
ՕՕ տառը. Մէր Օնիկը


22.10
18      2
Օհանի Շորերը

VII
24.10
19      2
Եե տառը. Երամը


27.10
20      2
Հ ովհաննես Թումանյան "Ուլիկը"


29.10
21      2
Ձմռանը դաշտում եվ անտառում

VIII
31.10
22      2
Հավասար Հաշվով


3.11
23      2
Ոո տառը. Որսկան Օհանը


5.12
24      2
Ոսկանի լորիկը

IX
7.12
25      2
Ղղ.Խխ տառը. Վախկոտ նաբաստակը


10.12
26      2
Աշխատասեր Խիկարը


12.12
27      2
Կամակոր Ուլիկը էջ 131-Երկու այծը

X
14.12
28      2
Զզ տառը. Ոզնին


17.01.
29     2
Կամակոր այծերը Վարժություն 194,  էջ 86


19.01
30     2
Կրկնողական տասը

XI
21.11
31     2
Հինգերորդ դաս-Թ,Շ,Ճ,Պ,Փ


24.11
32      2
 Ռեստորանում


26.11
33      2
Հարց ու պատասխան Օհանի Շորերը

XII
28.11
34      2
Իմ քաղաքը


1.12
35      2
Առողջարանում էջ 87


3.12
36      2
Նախաճաշ,ճաշ, ընթրիք էջ 87

XIII
5.12
37      2
Քսան անգամ չորս հավասար է ութսունի: Գումարած, հանած, բաժանած էջ 92


8.12
38      2
Ես կարող եմ, դու կարող ես....էջ97


10.12
39      2
Ութերորդ դաս էջ 100 և տառը.

XIV
12.12
40      2
Նամակ Ղղ.Խխ տառը. Վախկոտ նաբաստակը


15.12
41      2
Յոթերորդ դաս -Անցյալ անկատար էջ115


17.12
42      2
Դպրոցական հուշեր էջ 121

XV
19.12
43      2
Դասական  թվականներ –էջ 131


22.12.
44     2
Երեք ըմկեր էջ 150


24.12
45     2
Կրկնողական տասը

      

 All in all 90 hrs ժամեր


                   Tərtib edən :                                                              Hüseyn Əsgərov
Կազմող Հայոց լեզու դասադու :                            Հուսեյն Ասկերով