четверг, 27 апреля 2017 г.

Erməni dilindən I kurs, II semestr üçün Proqram, Հայոց լեզվի I կուրսի II կիսամյակի ծրագիր(60 s)

                                           
            
Approved by the Minutes № 05 of                                       
the meeting dated 29.01.2016 of 
the Chair of Foreign Languages 
                      Phd. assoc. prof. S. S. Nuriyev _______

Azerbaijan University of Languages
Regional Studies and International Relations
Chair of Foreign Languages
  
Course Syllabus                                                 Armenian Language                                             Spring 2016 
Group                                                       153  Class hours                                                60h  Test                                                           10h Consultation hours                                       2h Examination papers checking hours              4h  Total                                                         76h

  Instructor : HUSSEIN ASKEROV
Office:                                    60, str.Rashid Behbudov
Office hours:                           08:30-18:00
Office phone:                           (+99412)4412231(255)
E-mail address:                         hussein.askerov@mail.ru
Web page:                                 http://adu.edu.az             
Class hours:  60
                                    

                                            

                                           
            
Approved by the Minutes № 05 of                                       
the meeting dated 29.01.2016 of  
the Chair of Foreign Languages 
                      Phd. assoc. prof. S. S. Nuriyev _______
 AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ
 AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGE
ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ  ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Regional Studies and International Relations
Տարածաշրջանային հետազոտությունների եւ միջազգային հարաբերությունների
Chair of Foreign Languages
Օտար լեզուների ամբիոն

Course Syllabus                  Armenian Language                                             Spring 2016 
Group Խումբ                                          153  Class hours Դասընթացի ժամ                   60h  Test Ստուգարք                                       10h Consultation hours Խորհրթային ժամ         2h Examination papers checking hours              4h  Total Ընդամենը                                       76h

  Instructor : HUSSEIN ASKEROV
Office:                                    60, str.Rashid Behbudov
Office hours:                           08:30-18:00
Office phone:                           (+99412)4412231(255)
E-mail address:                         hussein.askerov@mail.ru
Web page:                                 http://adu.edu.az             
                 
                    


Erməni dilindən I kurs, II semestr üçün Proqram                                                             Հայոց լեզվի I կուրսի II  կիսամյակի ծրագիր(60 s)

Həftələr/շապաթ
Ayın tarixi
Ամսա թիվ
MəşğələԴասեր ժա- մեր
                   Mövzular – Թեմաներ
Qeydlər
Նշումներ
Erməni dilində
Հայերեն
Türk azərb dilində - ադրբեջաներեն թուրքերեն
I
16.02.16
1        2
Ո՞նց եմ անց կացրել իմ ձմեռային արձակուրտը
Mövzu Mən qış tətilimi necə keçirdim.


19.02
2        2
Ուշադիր Դերենիկը. Անցյալ ժամանակ էջ 49 ընթերցարան
Diqqətli Derenik və  keçmiş   zaman          Oxu materiyalı  CD Dialoqlar
İsmin halları

II
24.02
3        2
Բարխուդարն ու Դերենիկը, էջ 50 Իմ ազատ ժամերը Սեռական հոլով CD I 42, 43
 Barxudar və Derenik  Mənim boş vaxtlarım   .Yiyəlik halı  Bədii Oxu CD I 42, 43. Dialoqlar


26.02
4        2
ՍանիտարներըՀասարակական հարցեր, քերականական վարժություններ
մոռանալ, դարձալ բայերը անցյալ ժամանակում, ընթերցարան Սուտասանը
Sanitarlar  İctimai işlər Qrammatik taşşırıqlar: Yiyəlik halı  Feillərin keçmiş zamanı  CD I,   44, 45 Dialoqlar Feillər  Hekayələr,  Yalançı  Unit III

III
03.03
5        2
Թթ տառը, Հասարակական հարցեր, մոռանալ, դարձալ բայերը անցյալ ժամանակում, ընթերցարան Սուտասանը
 Tt hərfi, CD I 46, 47
İctimai işlər, unutmaq, olmaq feillərinin
 keçmiş zamanı
Bədii Oxu  Unit IV


05.03
6       2
Քք տառը, Ով աշխատի, նա կուտի, էջ 52, Թելադրություն
Kk hərfi.  “Kim işləyər, o yeyər mətni, səh.52 İmla yazı

IV
10.02
7       2
Աղվեսն ու գայլը, գոյականների թիվը, էջ 53 Ճաշարանում և խանութում ընթերցարան Անխելք հիմարը
Tülkü və canavar, İsimlərin halları, Yeməkxanada və dükanda mövzusu haqqında danışmaq CD Dialoqlar
Bədii Oxu  Ağılsız kişı hekayəsi


12.03
8       2
Գգ տառը, Բողարի քոթոթները, էջ 54
Qq hərfi. Boğarın küçükləri  səh.50              Unit V Yeni sözlər və qrammatika

V
17.03
9       2
Պապն ու շաղգամը , քերականական վարժություններ
էջ 55 Օժանդակ բայ
Baba və turp səh.55Qrammatik tapşırıqlar  Köməkçi feil, indiki və keçmiş, bitmiş zaman CD Dialoqlar


19.03
10      2
Փփ տառը, Տատիկն ու Փայլակը 56 Քերականություն
Pp hərfi Nənə və Paylaq səh.56 Qrammatika  Zamanların təkrarı

VI
24.03
11      2
Մայրիկը գոհ կմնա 57 ներկա կատարյալ ժամա- նակ, ընթերցարան Թելադրություն
Ana razı qalar mətni səh.57 İndiki bitmiş zaman  Bədii Oxu    CD I                                İmla yazı


26.03
12      2
և տառը, Փիղը , Սևանում էջ 58 Բարեկենդանը
Yev hərfi. Fil. Sevanda mətnləri Barekentan

VII
31.03
13      2
ընթերցարան Հովհաննես Թումանյանի Հեքիաթներից Բարեկենդանը  CD-I
Oxu mətni  Hovanes Tumanyanın Nağıllarından  Barekentan   Unit VI
CD -I


02.03
14      2
Ջջ տառը, Ջութակ, 60 Իմ սենյակը   Գոյական անուն
Çç  hərfi Mənim otağım mövzusu. İsimlərin halları

VIII
07.04
15      2
Չչ տառը, Կռունկների չուն, 62, Ես սովորում եմ Ադրբեջանի պետական օտար լեզուների համալսարանում              Երկու հարևանը
Çç hərfi Durna səsi səh.62 Mən Universitetində oxuyuram
mövzusu
Bədii Oxu
İki qonşu hekayəsi


09.04
16      2
Մեկը և երկուսը, էջ 63 Իմ հայրենի քաղաքը   Թվական անուն, քանակական և դաս- ական թվականներ, Թելադրություն
Bir və ikisi      səh.63 Mənim doğma şəhərim
Qrammatika Saylar: miqdar və sıra sayları.
İmla yazı

IX
14.04
17      2
Ճճ տառը, Բկլիկ ճուտիկը էջ 64 Սանտուխկը էջ Անցյալ ժամանակ
Dj hərfi Qarınqulu cücələr, Nərdivan Qrammatika: indiki və keçmiş zamanın işlədilməsi


16-04
18      2
Ֆուտբոլ էջ 66 Պատասխանիր հարցերին էջ 67 Թվականների շարահյուսա- կան կիրառությունները
Futbol mövzusu Suallara cavab verin səh.67 Qrammatika Sayların sintaktik funksiyaları

X
21.04
19      2
Ծծ տառը, Ծառատունկ,  Պույ-պույ մուկիկը էջ69 ընթերցարան
Dz hərfi  Ağac tingələri, Buy-buy siçan hekayəsi səh. 69 Bədii Oxu Qrammatika


23.04
20      2
Ձձ տառը, Մրգեր և բանջարեղեն, Ձձկնորս Ծատու- րը էջ 70
Dz hərfi, meyvələr və tərəvəzlər  Balıqçı Satur  səh. 70, qrammatika

XI
28.04
21      2
Հայերենի առաջին ուսուցիչը Մեսրոպ Մաշտոց  էջ 71 Թելադրություն

Hayların ilk müəllimi Mesrop Maştos, səh. 71 İmla yazı


30.04
22      2
Ո՞րն է կարևորը էջ 75 Նոր բառեր
Ընթերցարան
Hansı mühümdür səh.75 Yeni sözlər Bədii Oxu Qrammatika

XII
05.04
23      2
Կայարանում Հիվանդանոցում  IX զրուցարան
Vağzalda Xəstəxanada  danışıq kitabı IX Qrammatika  CD Dialoqlar07.05
24      2
Հայաստանի մասին  Արևմտյան Ադրբեջան-Իրավան
Ermənistan haqqında. Qərbi Azərbaycan-
İrəvan

XIII
12.05
25      2
Հանգստյան օրեր, շաբաթ եւ կիրակի օրեր Նոր բառեր Թելադրություն
İstirahət günləri, şənbə və bazar günləri  Yeni sözlər
Qrammatika İmla yazı


14.05
26      2
Գույներ Նոր բառեր
Ընթերցարան
Rənglər Yeni sözlər

Bədii Oxu

XIV
17.05
27      2
Առարկայի ընդհանուր հատկանիշներ էջ 24 զրուցարան      
Əşyanın ümumi antonimləri. 24 danışıq kitabçası                                                    Bədii Oxu                                                  


18.05
28      2
Գնորդվաճառող IV səh 82 ընթերցարան Թելադրություն
Alqı-satqı   IV səh.82 danışıq kitabından  Bədii Oxu Qrammatika  İmla yazı

XV
19.05
29     2
Միրգ, բանջարեղեն
Անխելք մարդը
Meyvə-tərəvəz Վարժություններ Qrammatika Ağılsız adam hekayəsi


20.05
30     2
Կրկնություն
Təkrar

      
  All in all 60 hrs ժամեր


                   Tərtib edən :                                                                  Hüseyn Əsgərov
Կազմող Հայոց լեզու դասատու :                            Հուսեյն Ասկերով


School of the Regional Studies and International relations
Course Name :  -Eastern Armenian:
Term  - Spring Term 2014
Audio – visual and text based resources   Discussions  Assignments
Total expected commitment hours -60 hours

Course Description and Objectives
    The development and improvement of technologies provides us with possibilities to learn languages in an interesting and productive way. The course has been designed to be accessible to a wider audience. The provided illustrations simplify the language acquisition and are highly important for the learning process.
 Students will enhance their vocabulary, form correct sentences, write and read through learning grammar rules. Students will also comprehend various dialogues and text and through listening and reading. At the end of each lesson students will complete training exercises.

Course Materials
   Copy texts are required. Selected  resources will be included as part of the lessons. Students are required to read/listen/view all material and complete all assignments.                 
The resources are drawn from the available professional language literature, academic curricula, recent publications in professional journals, and educational materials.

Learning Outcomes

  Upon completion of the course, students will have an enhanced vocabulary, will be able to read and understand texts, dialogues and conversations, form simple sentences, as well as express their opinion in Armenian.                                                                                                                   Topics covered •Thematic words, nouns, adjectives, sentences with nouns and adjectives, dialogue;
•Thematic words, nouns, articles, possessive case, sentences with nouns and pronouns, text;
•Thematic words, verbs, personal pronoun, sentences with verbs and pronouns, text;
•Thematic words, nouns, adjectives, negative sentences, dialogues;
•Thematic words, verbs, affirmative and negative conjugation of verb in present tense, sentences, text;
•Thematic words, verbs, affirmative and negative conjugation of verb in past tense, sentences with adverbs of time, text;
•Thematic words, verbs, affirmative and negative conjugation of verb in future tense, Imperative Mood, sentences with conjunctions, text.

Teaching Methodology
 The electronic resources have been designed for user-friendly access and comprehension by a broad audience. Activities and  discussions are supported by the illustration-writing, listening methods as well as the top-down method. The comparative teaching method is used to conduct the learning of the verbs and adjectives in order to make it easier as the lessons are provided with translations. Individual and collaborative student assignments are designed to engage students in authentic research and sharing of information.

Course Schedule
 The course lasts for 15 weeks. Each week requires student commitment throughout at least four days. Students become familiar with the Student Manual, complete the Learning Style questionnaire, complete their profile, introduce themselves to one another, participate in introductory discussion forum, and identify the time zone in which they are working. Students will also familiarize and verify the technical compliance to all the communication and learning tools to be used during the course. 


   Participants will:
•exchange writings, with their peers and interact using discussion – forums, chats, audio/video exercises;
•review and discuss  text based resources;
•work individually using a spectrum of  tools.                                                                              
Write Quizzes and exercises   Week 8 Midterm exam   Week 15 Final Exam 
                                                                                                                                                                                                                            
Course Requirements and Grading
 Students are required to actively participate in discussions, forums and chats, to participate in individual and collaborative activities, and to meet deadlines for assignments. Students are required to be familiar and comply with academic policy of AVC.                    
Students’ performance will be evaluated based upon total points accumulated throughout the semester according to the following:
 10% - participation
 10% - assignments
 30% - midterm exam
 50% - final exam
 Grades will be assigned by letters according to AVC Grading Policy.
 Late Assignment Policy
 You are expected to complete assignments in a reasonable period of time. This prevents you from getting too far behind in the course and allows the instructor to assign grades in a consistent manner. Late assignments will result in a 10% deduction in the grade for the assignment (if the assignment is submitted a week late from the deadline) unless the student receives prior approval from the instructor. Assignments submitted later than 2 weeks after the assigned deadline are accepted (feedback only) but are not graded. Exceptions to this policy are allowed only in unusual cases


Դասընթացի անվանումը  -  Տարրական Հայոց լեզու-Elementary Armenian  lang.
Կուրս      -  I 
Ոսումնական շրջան(term) - 2016թ. Աշնանային ուսումնական շրջան ՀոկտեմբերԴեկտեմբեր    Նյութեր (ձայնա- տեսա- և տեքստային) Քննարկումներ Հարցումներ և առաջադրանքներ զբաղվածություն 60 ժամ
Մասնակիցները պետք է.  Participants will:                                                                         Նամակագրական կապ ունենան իրենց համակուրսեցիների հետ և հաղորդակցվեն քննարկումների, ֆորումների, չաթի, Skype-ի, ձայնա- և տեսակոնֆերանսի միջոցով,          Ընթերցեն և օնլայն քննարկեն տեքստերն ու նյութերը,                                                                Աշխատեն փոքր խմբերով և անհատապես` կիրառելով օնլայն գործիքների մի ամբողջ համակարգ:
Դասընթացի նկարագրությունը և նպատակները -Course Description and Objectives
 Արևմտահայերենի դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսանողին լսել , կարդալ և գրել բազմաթիվ բառեր, այդ բառերով կազմել նախադասություններ: Ուսանողները կկարդան տարբեր թեմաներով երկխոսություններ և տեքստեր, իսկ յուրաքանչյուր դասի վերջում կկատարեն ուսուցողական վարժություններ:
Դասընթացի նյութերը - Training (Course)materials
 Անհրաժեշտ չէ տպագրել օնլայն նյութերը: Դրանք դասերի բաղկացուցիչ մասն են կազմում: Ուսանողները պետք է կարդան, լսեն, դիտեն ամբողջ նյութը և կատարեն առաջադրանքները: Օնլայն նյութերը կազմված են հասարակայնորեն հասանելի մասնագիտական լեզվաբանական գրականության, գիտական ուսումնական ծրագրերի, մասնագիտական ամսագրերում վերջերս տպագրված հրապարակությունների, դպրոցական ուսումնական ծրագրերի հիման վրա:
Ուսուցման արդյունքները- learning outcomes
 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա բազմաթիվ բառեր, կկարողանա կարդալ, անսխալ գրել և արտասանել այդ բառերը և այդ բառերով կազմված նախադասությունները: Ինչպես նաև կունենան ճիշտ և սահուն բանավոր խոսք, կկարողանան տարբեր թեմաների շուրջ զրույցներ վարել` օգտագործելով իրենց հարուստ բառապաշարը:
Դասընթացի բովանդակությունը - Course content
Թեմատիկ բառեր, գոյականներ, ածականներ, գոյականով և ածականով կազմված նախադասություններ, երկխոսություն                                                                                        •Թեմատիկ բառեր, գոյականներ,հարցական դերանուններ, թվականով և գոյականով կազմված նախադասություններ, երկխոսություն                                             
Թեմատիկ բառեր, գոյականներ, հոդեր, անձնական դերանուն, դերանունով և գոյականով կազմված նախադասություններ, բնագիր                                                                                 •Թեմատիկ բառեր, բայ, անձնական դերանուն, դերանունով եւ բայով կազմված նախադասություններ, բնագիր                                                                                                  •Թեմատիկ բառեր, գոյականներ, ածականներ, ժխտական նախադասություններ, երկխոսություններ                                                                                                                   •Թեմատիկ բառեր, բայեր, ներկա ժամանակի ժխտական խոնարհումը, նախադասություններ, բնագիր                                                                                      
Թեմատիկ բառեր, բայեր, անցյալ կատարյալի դրական եւ ժխտական խոնարհումը, ժամանակի մակբայով կազմված նախադասություններ, բնագիր                                          •Թեմատիկ բառեր, ապառնի ժամանակի ժխտական խոնարհումը, հրամայական եղանակ, շաղկապով կազմված նախադասություններ, երկխոսություն
Դասավանդման մեթոդաբանությունը - teaching Methodology
 Էլեկտրոնային նյութերը պատրաստված են օգտագործման համար հեշտ և լսարանի համար մատչելի սկզբունքով: Աշխատանքները և օնլայն քննարկումները զուգորդված են պատկերազարդ գրելու հնարավորությամբ, կիրառվում է մասնակիից ընդհանուրին անցնելու մեթոդը Դասընթացները զուգորդված են թարգմանություններով պատկերներով,ինչը ուսուցումը առավել դյուրին է դարձնում
Դասընթացի դասացուցակը -  Course Schedule                                                                        Դասընթացը տևում է 15 շաբաթ, ներառյալ ծանոթացման շաբաթը և նախատեսում է ուսանողի մասնակցությունը յուրաքանչյուր շաբաթվա 4 օրերի ընթացքում:
Ուսանողները ծանոթանում են Ուսանողի Ուղեցույցի հետ, որոշում են իրենց ուսանելու ոճը` լրացնելով համապատասխան հարցաշարը, լրացնում են անձնական թերթիկը, ներկայանում են միմյանց, մասնակցում են ֆորումին, որոշում են այն ժամային գոտին, որտեղ պետք է աշխատենՈւսանողները պետք է ծանոթանան դասընթացի ընթացքում անհրաժեշտ հաղորդակցման և ուսանման օնլայն միջոցների հետ և կիրառեն դրանք:
Դասընթացի պահանջները և գնահատման կարգը - Course requirements and evaluation procedures                                                                                                                            
Ուսանողները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն օնլայն քննարկումներին, ֆորումներին, չաթերին, ինչպես նաև, սահմանված ժամկետներում հանձնեն բոլոր առաջադրանքները: Ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն և ենթարկվեն ՀՎՀ-ի ակադեմիական քաղաքականությանը:.Ուսանողների առաջադիմությունը կգնահատվի ամբողջ ուսումնական շրջանի ընթացքում հավաքած գնահատականների հիման վրա, ինչը ձևավորվում է հետևյալ սկզբունքներով.  
10%- մասնակցություն    iştiraka görə                                                                                                    10%-առաջադրանքներ   tapşırıqlar                         
30% միջանկյալ  քննություն    aralıq imtahanı                                                                                                                        
50%-ավարտական քննություն   yekun imtahanı
Գնահատումը կկատարվի տառային մեթոդով համաձայն Ադրբեջանի Վ Հ-ի գնահատման քաղաքականության .                                                 
Առաջադրանքների ուշ հանձնում         Late Submission of assignments               Առաջադրանքները պետք է հանձնել նախատեսված ժամկետներում: Այս կերպ ուսանողը հետ չի ընկնի դասերից, իսկ օնլայն ուսուցիչը հնարավորություն կունեն հետևողականորեն գնահատել աշխատանքը: Եթե աշխատանքը հանձնվում է սահմանված ժամկետից մեկ շաբաթ ուշ, ապա գնահատականը նվազում է 10%-ով, եթե իհարկե ուսանողը նախապես չի ստացել ուսուցչի համաձայնությունը: Սահմանված ժամկետից երկու շաբաթ ուշ հանձնված աշխատանքները կընդունվեն (միայն ստուգվելու են), բայց չեն գնահատվի: Բացառություններ կլինեն միայն որոշ հարգելի դեպքերում: